✪ Cần tuyển :  - 5 thợ ráp vest nam

                        - 3  thợ ráp quần tây nam

                        - 2 thợ ráp sơ mi nam

✪ có chô ăn ở 

làm ăn theo sản phẩm : (gặp trao đổi trực tiếp)